Wave test

WAVE-TEST jest dostawcą aparatury pomiarowej, oprogramowania i usług w obszarze techniki wielkich częstotliwości. Oferujemy przyrządy do pomiarów pól elektromagnetycznych oraz oprogramowanie do symulacji elektromagnetycznych 3D-EM. Naszą misją jest dostarczanie narzędzi projektantom i producentom urządzeń elektronicznych pracujących w pasmach RF i mikrofalowych.

Firma WAVE-TEST oferuje następujące usługi powiązane z obszarem aktywności swoich klientów:

  • doradztwo w wyborze aparatury pomiarowej na pasma RF i mikrofalowe
  • budowa systemów pomiarowych - oprogramowanie przyrządów pomiarowych z interfejsami SCPI
  • wysyłki przyrządów do kalibracji i napraw pogwarancyjnych
  • wynajem pomieszczeń pod działalność laboratoryjną i produkcyjną

Przyrządy pomiarowe NARDA

Narda jest wiodącym dostawcą urządzeń pomiarowych w sektorach bezpieczeństwa RF, EMC i RF. Spektrum produktów bezpieczeństwa RF obejmuje szerokopasmowe i selektywne częstotliwościowo urządzenia pomiarowe oraz monitory do szerokiego spektrum w tym takie, które można nosić na ciele dla bezpieczeństwa osobistego. Sektor testów częstotliwości radiowych obejmuje analizatory i przyrządy do pomiaru i identyfikacji źródeł radiowych. Pod marką PMM Narda oferuje instrumenty do określania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń. Zakres usług obejmuje serwis, kalibrację i programy szkoleniowe. Firma zarządza systemem zarządzania zgodnym z ISO 9001/2008 i ISO / IEC 17025.

Oprogramowanie CST

Oprogramowanie CST STUDIO SUITE wyróżnia się wyjątkowo przyjaznym interfejsem użytkownika i zawiera szeroką gamą dostępnych solverów oraz mechanizmy integracji z innymi narzędziami do projektowania 3D. Oprogramowanie jest używane przez inżynierów i naukowców do modelowania, symulacji i optymalizacji elementów, układów i kompletnych urządzeń elektronicznych w całym zakresie widma elektromagnetycznego. Zintegrowane solvery Time Domain, Frequency Domain, Eigenmode, Integral Equation, Asymptotic, Low Frequency oraz Static obejmują zakres częstotliwości od statyki przez radio i mikrofale aż po optykę umożliwiając symulację zjawisk dla obiektów o wymiarach od nanostruktur do kilku tysięcy długości fali λ.

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami!